<<
>>

РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Дослідження еволюції видатків, які виникають в процесі діяльності в державі, яскраво продемонструвало нерозривний зв’язок розвитку видів видатків та поступового виокремлення публічних видатків з еволюцією системи фондів грошових коштів та фінансової системи держави.

Це означає, що комплексний правовий аналіз системи публічних видатків вимагає чіткого з’ясування сучасного поняття фінансової системи у державі та системи публічних видатків як її складової частини. Визначення поняття “публічні фінанси” та їх системи допоможе нам встановити види та систему фондів грошових коштів, які мають публічне призначення, або, іншими словами – систему публічних фондів коштів, видатки з яких є публічними видатками.

Отже, з’ясуємо поняття та сутність публічних фінансів і їх систему, а потім дослідимо види та систему публічних фондів грошових коштів, які є матеріальною основою системи публічних фінансів і видатки яких є публічними видатками. Спираючись на визначену систему публічних фондів коштів ретельно дослідимо всі види публічних видатків та особливості їх правового регулювання.

<< | >>
Источник: НЕЧАЙ АННА АНАТОЛІЇВНА. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2005. 2005

Скачать оригинал источника

Еще по теме РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:

 1. 3.1. Загальна характеристика рівня інноваційного розвитку економіки України
 2. 1.3. Інституційне та правове забезпечення соціальної орієнтації економіки України
 3. 4.3. Європейські орієнтири муніципалізації в Україні
 4. 4.2. Трансформація системи влади в Україні
 5. Характеристика основних проявів конфіденційності та їх місця у фінансово-правових відносинах
 6. ЗМІСТ
 7. ВСТУП
 8. РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ
 9. 1.1. Еволюція видатків у державі до початку ХХ ст. та вдосконалення їх правового регулювання
 10. 1.4. Критерії розмежування публічних та приватних видатків
 11. РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
 12. 2.1.1. Поняття публічних фінансів та його еволюція