<<
>>

2.1. Публічні видатки як складова фінансової системи держави

Ефективне правове регулювання публічних видатків потребує чіткого розуміння поняття публічних фінансів та їх суті. Адже публічні видатки не існують окремо від фондів, за рахунок яких вони здійснюються.

Правова та економічна природа видатків нерозривно пов’язана і є однаковою з природою фондів грошових коштів, за рахунок яких ці видатки фінансуються. З цієї точки зору можна стверджувати, що публічні видатки є витратами, які здійснюються за рахунок публічних фондів грошових коштів. Фонди грошових коштів, у свою чергу, є складовою фінансової системи держави. Визначення поняття та системи публічних фінансів у державі сьогодні є одним із питань, що активно обговорюються у фінансовому праві та економіці і тісно пов’язуються з визначенням предмета фінансового права.

Система публічних фінансів, як і система фінансів взагалі, не є чимось сталим. Вона розвивається, відображаючи розвиток та еволюцію публічних відносин у сфері фінансів. Вчені-економісти відзначають, що поняття “фінансова система” є розвитком більш загального поняття “фінанси” [140][200]. Тому еволюція розуміння фінансів призводить до відповідної зміни у розумінні та визначенні фінансової системи держави [79][201].

<< | >>
Источник: НЕЧАЙ АННА АНАТОЛІЇВНА. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2005. 2005

Скачать оригинал источника

Еще по теме 2.1. Публічні видатки як складова фінансової системи держави:

 1. Сутність місцевих фінансів
 2. Тема 4. ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ФІ- НАНСОВОГО РИНКУ КОРПОРАЦІЙ
 3. Лекція 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
 4. Лекція 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
 5. ВСТУП
 6. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ФІНАНСІВ МІСТА
 7. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
 8. ЗМІСТ
 9. РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
 10. 2.1. Публічні видатки як складова фінансової системи держави
 11. 2.1.2. Еволюція визначення фінансової системи держави
 12. 2.4. Сучасна система публічних фінансів та публічних видатків в Україні
 13. 2.5. Публічні видатки як категорія фінансового права
 14. 2.6. Поняття та види фінансово-правових інститутів публічних видатків
 15. РОЗДІЛ 3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ
 16. 3.1. Поняття та види правових режимів публічних видатків
 17. РОЗДІЛ 4 КЛАСИФІКАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ І МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
 18. 4.1. Класифікація публічних видатків у системі статистики публічних фінансів МВФ
 19. 4.3. Стан та шляхи вдосконалення класифікації публічних видатків в Україні
 20. Додаток З. Юридичний аналіз економічної, функціональної та перехресної класифікацій публічних видатків