<<
>>

2.3.3. Публічні фонди грошових коштів соціального призначення

Публічні фонди грошових коштів соціального призначення мають цікаву історію виникнення, а правовий статус цих фондів у різних державах визначається по-різному і часто ґрунтується на історичних традиціях та пануючих правових доктринах [78][290].

У відповідності до законодавства різних країн, публічні фонди соціального призначення можуть визначатися як:

1) державні бюджетні фонди спеціального (цільового) призначення. Прикладом таких фондів є Фонд соціального захисту інвалідів в Україні;

2) державні позабюджетні фонди спеціального (цільового) призначення. Прикладом таких фондів є фонди соціального страхування в Російській Федерації: Пенсійний фонд Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов’язкового медичного страхування, Державний фонд зайнятості населення Російської Федерації;

3) фонди обов’язкового соціального страхування, кошти яких не є державною або муніципальною власністю. Прикладом таких фондів є такі фонди соціального страхування в Україні, як: фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, фонд державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.

В Україні існує всього шість фондів соціального призначення, які мають різний правовий статус та є різними видами публічних фондів [297][291]. Три фонди належать до публічних фондів соціального (суспільного) призначення з недержавною формою власності, а саме:

1) фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

2) фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

3) фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Четвертий фонд соціального призначення – Фонд соціального захисту інвалідів – є державним бюджетним фондом цільового призначення відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів” та ст.

29 Бюджетного кодексу України. Тому ми відносимо його до публічних державних бюджетних фондів, а не до фондів коштів соціального призначення, які не є державною чи комунальною власністю.

П’ятим фондом соціального призначення є Пенсійний фонд України, який сьогодні належить до публічних позабюджетних державних фондів цільового призначення. Але до 2009 р. Пенсійний фонд України буде реорганізовано у новий вид фінансової установи. Так, сьогодні згідно з чинним законодавством України Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що [445][292]: 1) здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, 2) провадить збирання, акумуляцію та облік страхових внесків, 3) призначає пенсії та готує документи для їх виплати, 4) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно з законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, 5) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Діяльність Пенсійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. А голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в установленому законодавством порядку.

Але відповідно до пункту 12 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Пенсійний Фонд України буде перетворено у неприбуткову самоврядну організацію, управління якої здійснюватиметься Правлінням фонду на основі паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців [440][293]. До складу правління ввійдуть по п’ять представників від держави, застрахованих осіб і роботодавців. Представники від держави призначатимуться Кабінетом Міністрів України, а представники від застрахованих осіб та роботодавців будуть обиратися (делегуватися) і відкликатись відповідними сторонами самостійно.

Отже, у майбутньому Пенсійний фонд України також буде різновидом публічних фондів соціального призначення, кошти яких не є державною чи комунальною власністю та мають цільове призначення – задоволення суспільного інтересу у функціонуванні соціального страхування за віком.

Ще одним (шостим) фондом, який можна розглядати як фонд соціального призначення, в Україні є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який утворюється за рахунок обов’язкових відрахувань комерційних банків згідно з законодавством України і який розглядався нами вище як позабюджетний державний фонд.

Розглянувши всі існуючі сьогодні в Україні публічні фонди соціального призначення відзначимо, що наведений нами перелік найближчим часом не буде вичерпним. Ще один новий вид публічних фондів вже з’явився у країнах СНД та інших країнах, які провели пенсійну реформу і обрали так звану трирівневу пенсійну систему, і скоро має з’явитися в Україні. Новий очікуваний вид публічних фондів соціального призначення та, відповідно, новий вид публічних видатків, ми детально розглядаємо у наступних підрозділах роботи.

Виходячи з економічної суті публічних фондів грошових коштів соціального призначення, можна виділити два типи цих фондів: солідарні та накопичувальні фонди. Розглянемо детальніше усі види та типи перелічених вище публічних фондів грошових коштів соціального призначення.

<< | >>
Источник: НЕЧАЙ АННА АНАТОЛІЇВНА. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2005. 2005

Скачать оригинал источника

Еще по теме 2.3.3. Публічні фонди грошових коштів соціального призначення:

 1. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
 2. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
 3. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 4. 4. Джерела коштів Фонду соціального страхування навипадок безробіття та напрями їх використання
 5. 12.4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
 6. 16.2. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
 7. ЗМІСТ
 8. 2.3.1. Публічні фонди грошових коштів держави
 9. 2.3.2. Публічні фонди грошових коштів місцевого самоврядування
 10. 2.3.3. Публічні фонди грошових коштів соціального призначення
 11. 2.3.4. Публічні солідарні фонди грошових коштів
 12. 2.3.5. Публічні накопичувальні фонди грошових коштів
 13. 2.4. Сучасна система публічних фінансів та публічних видатків в Україні
 14. 2.5. Публічні видатки як категорія фінансового права
 15. 2.6. Поняття та види фінансово-правових інститутів публічних видатків
 16. Висновки до розділу 2