<<
>>

Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011. 2011

<< | >>
РОЗДІЛ 1. Бюджетна система України
Розділ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Розділ 3. Механізми Вдосконалення формування фінансових ресурсів місцевих органів влади

Книги и учебники по дисциплине Державні і муніципальні фінанси в Україні:

  1. Управління державним боргом. Лекції - 2014 год
  2. Балацький Є.О.. Бюджет міста у системі фінансів території [Текст] : монографія / Є. О. Балацький. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2011. - 302 с. - 2011 год
  3. М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. — К.: КНЕУ,2002. — 184 с. - 2002 год
  4. Василик О.Д., Павлюк К.В.. Державні фінанси України. -К.: Вища школа,1997. -383c. - 1997 год