>>

Управління державним боргом. Лекції. 2014

| >>
Тема 1. Сутність і види державного боргу
Тема 2. Система управління державним боргом
Тема 3. Правова база з організації державного запозичення
Тема 4. Організація процесу запозичення коштів
Тема 5. Обслуговування державного боргу
Тема 6. Досвід закордонних країн з управління державним боргом
6.3. Особливості формування державного боргу Росії та управління ним

Книги и учебники по дисциплине Державні і муніципальні фінанси в Україні:

  1. Балацький Є.О.. Бюджет міста у системі фінансів території [Текст] : монографія / Є. О. Балацький. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2011. - 302 с. - 2011 год
  2. Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011 - 2011 год
  3. М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. — К.: КНЕУ,2002. — 184 с. - 2002 год
  4. Василик О.Д., Павлюк К.В.. Державні фінанси України. -К.: Вища школа,1997. -383c. - 1997 год