<<
>>

Дмитриченко Л.І.. Політична економія. Підручник / Наук, редактор Л. І. Дмитриченко. - Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім»,2012. - 712 с.. 2012

У підручнику висвітлено основні «добутки предспінникін економічно) науки від ста­родавніх часів до класичної політичної економії іа сучасних її пікш і напрямів. Розкрило сутність і еволюцію соціально-економічних систем, ЗМІСТ ОСНОВНИХ економічних Кйіешрій і законів, а також особяииосп їх дії на сучасному стані роїниїху книші шції Розглянуто юко- момірносіі функціонування світового іосиодліхівд в сучасних умовах гпобалгшції. Рекомендовано сіудснгнм економічних спеціальностей вищих нивчішьних закладів, а також аспірантам і викладачам.

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине Политическая экономия:

  1. Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з предмету Політекономія - 2016 год
  2. Шпаргалки.com. Відповіді з предмету Політекономія - 2016 год
  3. Неизвестный. КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ - 2014 год
  4. Галин В.В.. олитэкономия войны. Торжество либерализма. 1919-1939. - М.: Алгоритм,2007. - 416 с. - 2007 год
  5. Вальрас Л.. Элементы чистой политической экономии. — М.: Изограф,2000. - 448 с. - 2000 год
  6. Протасов Александр Юрьевич. ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРИРОДА И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА. ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 2000 - 2000 год
  7. Н. БУХАРИН. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ РАНТЬЕ Теория ценности и прибыли австрийской школы Репринтное воспроизведение издания 1925 года «ОРБИТА» МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1988 - 1988 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -