>>

Н.В. Мілошевич. Конспект лекцій за курсом „ Державне регулювання економіки ” для студентів спеціальності 07.050.107 „Економіка підприємств” / Укл. Н.В. Мілошевич, - Одеса, ОНПУ, 2009– 56 с.. 2009

| >>
ОСНОВНІ ТЕМИ КУРСУ ТА ЇХНІЙ КОРОТКИЙ ЗМІСТ
ТЕМА 1 ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Лекція 1. Методологічні засади державного регулювання економіки
Лекція 2 Методи державного регулювання економіки
ТЕМА 2. СТРУКТУРНА, КОН’ЮНКТУРНА І ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Лекція 1. Суть і особливості структурної, кон’юнктурної та інвестиційної політики держави в сучасних умовах
ТЕМА 3. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ І ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Лекція 1. Засоби державного регулювання економіки
Лекція 2. Державний бюджет - головний засіб регулювання економіки
ТЕМА 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Лекція 1. Розмежування функцій державного регулювання за рівнями управління

Книги и учебники по дисциплине Державне регулювання економіки в Україні:

  1. ДУДЧЕНКО ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА. ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ - 2008 год
  2. Гіль С. Є., Єфремова Л. В., Горобинська М. В., Приймак Л. І., Піддубна Л. І.. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч. 4 / Гіль С. Є., Єфремова Л. В., Горобинська М. В., Приймак Л. І., Піддубна Л. І. – Харків: Вид. ХНЕУ,2006. – с. (Укр. мов.) - 2006 год
  3. С.Є. Гіль, О.А. Дудник, Л.В. Єфремова, М.В. Горобинська, Л.І. Приймак. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч.3 / С. Є. Гіль, О. А. Дудник, Л. В. Єфремова, М. В. Горобинська, Л. І.Приймак. - Харків: Вид. ХНЕУ,2004. - 79 с. (Укр. мов.) - 2004 год
  4. Жаліло Я.. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : Монографія / Жаліло Я. - К. : НІСД,2003.- 368 c. - 2003 год
  5. Гіль С.Є., Дудник О.А., Єфремова Л.В., та інші. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч.2. - Харків: Вид. ХДЕУ,2003. - с. Укр. мов. - 2003 год
  6. Гіль С.Є., Дудник О.А., Єфремова Л.В., та інші. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч.1. - Харків: Вид. ХДЕУ,2003. - с. Укр. мов. - 2003 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -