<<

Додаток М

Складові загальної формули розрахунку рівня соціальної орієнтації економіки

Таблиця М.1

Квінтильний коефіцієнт по загальних доходах, разів*

Рік Україна Німеччина Франція Польща
2005 4,6 3,8 4 6,6
2006 4,7 4,1 4 5,6
2007 3,6 4,9 3,9 5,3
2008 3,7 4,8 4,4 5,1
2009 3,6 4,5 4,4 5
2010 3,5 4,5 4,4 5
2011 3,4 4,5 4,6 5
2012 3,3 4,3 4,5 4,9

*Таблицю складено за данними Державної служби статистики України (Диференціація життєвого рівня населення / http://www.ukrstat.gov.ua/ ) Статистичка служба Європейської комісії (The ratio of total income received by the 20 % of the population with the highest income (top quintile) to that received by the 20 % of the population with the lowest income (lowest quintile).

/ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/ dataset?p_product_code=TESSI180)

Таблиця М.2

Очікувана тривалості життя при народженні, років*

Рік Україна Німеччина Франція Польща
2005 67,96 76,70 76,7 70,8
2006 68,1 77,20 77,3 70,9
2007 68,3 77,40 77,6 71
2008 68,3 77,60 77,8 71,3
2009 69,29 77,80 78 71,5
2010 70,44 78,00 78,2 72,1
2011 71,02 78,40 78,7 72,6
2012 71,15 78,60 78,7** 72,7

* Таблицю складено за данними Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua) Статистичка служба Європейської комісії (Life expectancy at birth / http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00025&plugin=0)

** використано інформацію за 2011 рік

Таблиця М.3

Наявний річний дохід у розрахунку на одну особу, грн. у цінах 2012 року*

Рік Україна Німеччина Франція Польша
2005 13 440 154 214 148 628 71 498
2006 15 119 155 089 149 116 74 385
2007 17 465 170 852 168 302 87 782
2008 18 896 187 995 182 620 97 441
2009 17 084 258 135 254 940 136 744
2010 19 934 264 750 251 729 139 634
2011 21 768 285 427 265 608 147 170
2012 25 206 266 151 245 476 137 872

* розраховано за …

Додаток Н

<< |
Источник: ВИШНЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ –2014. 2014

Еще по теме Додаток М:

 1. ДОДАТКИ Додаток А ЗАКОН УКРАЇНИ
 2. ДОДАТКИ Додаток А З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕКУ
 3. Додаток Б З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ
 4. Додаток В З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ОПЕРАЦІЇ З КОНСОЛІДОВАНИМ ІПОТЕЧНИМ БОРГОМ ТА ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ
 5. Додаток Г З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ОЦІНКУ МАЙНА, МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ПРОФЕСІЙНУ ОЦІНОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
 6. Додаток Ж
 7. Додаток З Паспорт банківського продукту
 8. Додаток К Паспорт банківського продукту
 9. Додаток А Отже, структура балансу згідно національних стандартів виглядає так:
 10. Додаток И
 11. Додаток М
 12. ДОДАТОК
 13. ДОДАТОК 1 до наказу про облікову політику підприємства
 14. ДОДАТОК 6 до наказу про облікову політику підприємства
 15. Додаток АБ
 16. Додаток до розділу 1
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -