<<
>>

Додаток Д

Структура промисловості Німеччини, Франції та Польщі за результатами аналізу таблиць Витрати-Випуск у 2009 році, %

Вид промисловості Частка у випуску продукції Частка у доданій вартості
Німеччина Франція Польша Німеччина Франція Польша
Добувна промисловість 1% 1% 5% 1% 1% 9%
Переробна промисловість 91% 87% 85% 87% 86% 77%
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10% 17% 17% 7% 15% 14%
Легка промисловість 1% 2% 2% 1% 2% 3%
Виробництво коксу, продуктів нафроперероблення 3% 4% 5% 1% 1% 1%
Хімічна та нафтохімічна промисловість 15% 16% 14% 16% 17% 14%
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 11% 10% 9% 11% 11% 9%
Машинобудування 37% 22% 21% 34% 17% 18%
Інші 18% 24% 18% 24% 40% 22%
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 9% 13% 11% 12% 13% 14%
Промисловість загалом 100% 100% 100% 100% 100% 100%

<< | >>
Источник: ВИШНЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ –2014. 2014

Еще по теме Додаток Д:

 1. ДОДАТКИ Додаток А ЗАКОН УКРАЇНИ
 2. ДОДАТКИ Додаток А З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕКУ
 3. Додаток Б З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ
 4. Додаток В З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ОПЕРАЦІЇ З КОНСОЛІДОВАНИМ ІПОТЕЧНИМ БОРГОМ ТА ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ
 5. Додаток Г З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ОЦІНКУ МАЙНА, МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ПРОФЕСІЙНУ ОЦІНОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
 6. Додаток Ж
 7. Додаток З Паспорт банківського продукту
 8. Додаток К Паспорт банківського продукту
 9. Додаток А Отже, структура балансу згідно національних стандартів виглядає так:
 10. Додаток И
 11. Додаток М
 12. ДОДАТОК
 13. ДОДАТОК 1 до наказу про облікову політику підприємства
 14. ДОДАТОК 6 до наказу про облікову політику підприємства
 15. Додаток АБ
 16. Додаток до розділу 1
 17. Математичний додаток до розділу 23
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -