<<
>>

Додаток Г

Структура економіки Німеччини, Франції та Польщі за результатами аналізу таблиць Витрати-Випуск у 2009 році, %

Вид економічної діяльності Частка у випуску продукції Частка у доданій вартості
Німеччина Франція Польша Німеччина Франція Польша
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 1,00% 2,26% 4,01% 0,74% 1,63% 3,79%
Рибальство, рибництво 0,01% 0,06% 0,02% 0,01% 0,05% 0,02%
Добувна промисловість 0,27% 0,17% 1,75% 0,25% 0,14% 2,28%
Переробна промисловість 32,60% 22,74% 31,85% 20,87% 12,80% 20,52%
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 3,50% 4,37% 6,54% 1,76% 2,17% 3,72%
Легка промисловість 0,45% 0,52% 0,85% 0,30% 0,36% 0,77%
Виробництво коксу, продуктів нафроперероблення 1,14% 1,12% 1,95% 0,17% 0,10% 0,39%
Хімічна та нафтохімічна промисловість 5,39% 4,10% 5,39% 3,93% 2,48% 3,80%
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 3,83% 2,56% 3,38% 2,64% 1,66% 2,36%
Машинобудування 13,27% 5,75% 7,98% 8,10% 2,51% 4,67%
Інші 6,40% 6,26% 6,63% 5,72% 5,90% 5,89%
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3,10% 3,32% 4,00% 2,76% 1,95% 3,70%
Будівництво 5,05% 8,24% 10,25% 4,41% 7,00% 8,56%
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 8,52% 10,88% 15,20% 10,14% 12,29% 20,16%
Діяльність готелів та ресторанів 1,62% 2,59% 1,22% 1,83% 2,77% 1,26%
Діяльність транспорту та зв'язку 6,70% 7,04% 6,20% 5,36% 7,07% 5,59%
Фінансова діяльність 8,28% 9,08% 5,33% 7,69% 8,39% 6,48%
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 11,96% 9,62% 4,70% 17,50% 11,46% 5,13%
Державне управління 5,31% 6,77% 3,69% 7,23% 10,09% 5,98%
Освіта 2,97% 3,66% 2,82% 4,71% 6,19% 5,16%
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 5,37% 6,18% 2,80% 7,49% 9,78% 3,97%
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 3,19% 2,50% 1,79% 4,09% 2,88% 2,16%
Інші 2,70% 2,98% 3,48% 3,17% 3,12% 4,15%

<< | >>
Источник: ВИШНЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ –2014. 2014

Еще по теме Додаток Г:

 1. ДОДАТКИ Додаток А ЗАКОН УКРАЇНИ
 2. ДОДАТКИ Додаток А З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕКУ
 3. Додаток Б З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ
 4. Додаток В З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ОПЕРАЦІЇ З КОНСОЛІДОВАНИМ ІПОТЕЧНИМ БОРГОМ ТА ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ
 5. Додаток Г З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ОЦІНКУ МАЙНА, МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ПРОФЕСІЙНУ ОЦІНОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
 6. Додаток Ж
 7. Додаток З Паспорт банківського продукту
 8. Додаток К Паспорт банківського продукту
 9. Додаток А Отже, структура балансу згідно національних стандартів виглядає так:
 10. Додаток И
 11. Додаток М
 12. ДОДАТОК
 13. ДОДАТОК 1 до наказу про облікову політику підприємства
 14. ДОДАТОК 6 до наказу про облікову політику підприємства
 15. Додаток АБ
 16. Додаток до розділу 1
 17. Математичний додаток до розділу 23
 18. Математичний додаток до розділу 25
 19. Додаток 9 Коментар до угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -