<<
>>

26) Суть і функції грошей.

Гроші- це особливий товар,який стихійно-виділився серед інших товарів. Функції: 1) міра вартості – гроші вимірюють вартість товарів; 2) засіб обігу – гроші є посередником в обміні товарів; 3) засіб платежу – гроші обслугов. боргові зобов’язання; 4) засіб нагромадження – гроші вилуч.з обігу з метою не тільки збереження,але й примноження своєї вартості;%) світові гроші – обслугову.міжнародні ек.відносини. Конвретація – це здатність грошей обмінюватися на грошові одиниці інших країн світу(дола,євро,гривня..)

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з економічної теорії. 2016

Еще по теме 26) Суть і функції грошей.:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -