<<
>>

10) Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей.

Ресурси в процесі виробн.стають факторами виробн. І русурси і фактори виробн.є обмеженими,їх не вистачає для повного задоволення всіх потреб людей. У звязку з обмеж.русурсів і обмеж.людських потреб перед людьми виникає проблема-як використ.наявні русурси для найповнішого задовол потреб – це і є проблме ек.вибору. Пробл.ек.вибору ілюструється за доп. кривої виробн.можл.,яка показує альтернативні варіанти використ ресурсів для виробн. 2-х груп товарів – засобів виробн. Та предметів спожив.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з економічної теорії. 2016

Еще по теме 10) Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей.:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -