<<
>>

2) Методи та засоби економічного дослідження.

Методи екон.дослід. – це сукупність інструментів та заходів за допомогою яких пізнаються екон. процеси та явища. Основний метод – наукова абстракція(мислене очищення уяви дослідника від всього другорядного та неосновного і зосередження його уваги на базовому, головному, на тому, що стосується об’єкта дослідж. Допоміжні методи - індукція,дедукція,синтез,аналіз,моделювання,порівняння, аналогія,гіпотеза. Засобами економічного дослідження виступають такі категорії філософії, як кількість і якість, сутність і явище, зміст і форма тощо.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з економічної теорії. 2016

Еще по теме 2) Методи та засоби економічного дослідження.:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -