<<
>>

77.Форми міжнародного підприємництва

До першої і найнижчої за рівнем інтернаціоналізації формипідприємницької діяльності належить виконання окремихзовнішньоекономічних операцій — експортно-імпортних, лізингових,посередницьких, а також консультаційних і маркетингових послуг.Друга форма підприємницької діяльності міжнародного характеру охоплюєрізноманітну промислову кооперацію — науково-технічну (науково-дослідні,проектно-конструкторські й випробувальні роботи), виробничу, збутову,сервісну (післяпродажне технічне обслуговування і ремонт виробівтривалого користування).

Вона також характеризується порівняно невисокимрівнем інтернаціоналізації підприємств та організацій.Відносно високий рівень інтернаціоналізації суб’єктів господарюваннярепрезентує спільне підприємництво, що здійснюється через створення іфункціонування спільних підприємств, ліцензування та управління законтрактом.Четвертою формою міжнародної підприємницької діяльності з найвищимрівнем інтернаціоналізації суб’єктів господарювання є комплекситериторіально-виробничих і багатосторонніх економічних зв’язків(прикордонна та прибережна торгівля, формування консорціумів, реалізаціяконцесійних договорів тощо).Практична реалізація окремих форм міжнародної підприємницької діяльностдосягається двома способами: перший — без створення нової юридичноїособи — тільки на підставі економічної угоди (контракту); другий — іззаснуванням нового спільного підприємства чи зарубіжної філії

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з економічної теорії. 2016

Еще по теме 77.Форми міжнародного підприємництва:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -