<<
>>

56.Національна економіка як ціле. Поняття макроекономічної рівноваги

Національна економіка - сукупність взаємопов’язаних сфер та галузей народного господарства. Об’єктом аналізу є всі соц.-екон. Процеси, які відбуваються на макрорівні,тобто на рівні макроекономіки в цілому, рівень держави,країни.

Макроекономіка-наука,яка вивчає екон. закони і закономірності і механізм функціонування нац. економіки. Мета макроекономіки- аналіз макроекономічних параметрів розвитку країни з метою видачі рекомендацій уряду з питань підвищення економіки. Макроекономічні явища - зростання, макроекономічна рівновага,рівень зайнятості і безробіття, рівень цін і інфляція, податки,державний бюджет,платіжний баланс. Цілі макроекономіки: досягнення стійкого екон. зростання, екон. свобода суб’єктів, оптимальність платіжного балансу, високий рівень життя і соціальний захист населення, досягнення повної зайнятості ресурсів,справедливий розподіл доходів суспільства, підвищення ефективності виробництва. Макроекономічна рівновага – явище ідеальне, являє собою такий стан економіки, за якого всі ресурси задіяні і в найкращих комбінаціях. Види:1. між сукупними доходами і сукупними витратами 2.між сукупною пропозицією і сукупним попитом.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з економічної теорії. 2016

Еще по теме 56.Національна економіка як ціле. Поняття макроекономічної рівноваги:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -