<<
>>

53.Зміст управлінської діяльності підприємства. Менеджмент. Еволюція теорій управління.

Терм менеджм в Укр поч. використав з 90-х рр. 20 ст. В умовах розв ринков віднос він активно проник на укр. Підприємства Менеджмент- ціле спрям вплив на колект працівників з метою виконання поставл завдань.

Одним із перших, хто створив цілісну систему управління виробництвом, був американський інженер Фредерік Уінслоу Тейлор Ця система стосовно заробітної плати означала: заробітна плата платиться людині, а не місцю; встановлення розцінок повинно ґрунтуватися на точних знаннях, а не на здогадках; розцінки, які ґрунтуються на точних знаннях, повинні бути єдиними; Суттєвий вклад в теорію і практику управління був зроблений інженером-механіком Гаррінгтоном Емерсоном Йому належать найважливіші відкриття принципів підвищення продуктивності праці.Важливою стороною управління виробництвом є керівництво людьми, адміністративна діяльність. Цій діяльності, її раціоналізації присвятив ряд робіт видний керівник виробництва французький інженер Анрі Файоль (1841-1925). Головну увагу Файоль приділяв управлінню персоналом, насамперед - адміністративним кадрам

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з економічної теорії. 2016

Еще по теме 53.Зміст управлінської діяльності підприємства. Менеджмент. Еволюція теорій управління.:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -