<<
>>

36.Фондові біржі,їх роль у функціонуванні капіталу.

Фондова біржа — організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їхбіржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.

До основних функцій фондової біржі належать:• мобілізація і концентрація вільних грошових капіталів і нагромаджень за допомогою продажу цінних паперів;• кредитування і фінансування держави й інших державних організацій шляхом купівлі їх цінних паперів;• забезпечення високого рівня ліквідності вкладень в цінні папери. Фондова біржа дає можливість забезпечити концентрацію попиту і пропозиції цінних паперів, де збалансованість на основі біржового ціноутворення реально відбиває рівень ефективності функціонування акціонерного капіталу

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з економічної теорії. 2016

Еще по теме 36.Фондові біржі,їх роль у функціонуванні капіталу.:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -