<<
>>

32.Ринкова ціна. Явища дефіциту та надлишку товарів. Значення конкуренції у встановленні ринкової ціни. Антимонопольна діяльність держави.

В основі ринкової рівноваги лежить рівноважна ціна, при якій кількість това

S
ру, запропонованого на ринку, дорівнює кількості товару, на який пред’явлено.На ринках внасл колив цін можуть утвор надлишок, або дефіцит тов..
Якщо на ринку ціна встан вище врівнов, споживачі купляють меншу к-сть продукц, а виробн виставл більшу к-сть прод- виник надлишок тов. Якщо на ринку ціна встан нижчою, за рівнов, спожив захоч купити більшу к-сть прод- виник дефіцит тов..Конкур- бор-ба між товаровир за найвиг умови виробн. Та збуту тов., за привал найб прибутк, за споживачів. ( зниж цін)Монопол-Союз, обєдн що концентрує значну част виробництва і збуту певн виду прод та домін на ринку з метою отрим моноп приб (підвищ цін). Держ посил конкурент і веде антимоноп політику.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з економічної теорії. 2016

Еще по теме 32.Ринкова ціна. Явища дефіциту та надлишку товарів. Значення конкуренції у встановленні ринкової ціни. Антимонопольна діяльність держави.:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -