Задать вопрос юристу

Принцип підзвітності органів державного управління судовим органам та вищим адміністраціям

передбачає те, що кожен орган управління чи посадова особа несуть відповідальність за свої дії перед іншими адміністративними, законодавчими або судовими органами, постійно звітуючи. Особливістю звітності є те, що процес збору, обробки, узагальнення інформації та підготовки документів відбувається шляхом виконання складних формалізованих процедур, які конкретизують правила реалізації повноважень органами управління, розкривають послідовність їх дій і операцій, що зумовлює необхідність проведення постійного моніторингу, перевірок та нагляду за діями посадових осіб. Принцип підзвітності сприяє удосконаленню процесу прийняття управлінських рішень, гарантує законність та правову стабільність публічного управління.

<< | >>
Источник: Дзюндзюк В.Б. та ін.. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ. 2011

Еще по теме Принцип підзвітності органів державного управління судовим органам та вищим адміністраціям:

 1. СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 2. 1. Мета і форми державного регулювання фінансового ринку
 3. 2.1. Виникнення товарно-грошових відносин та формування фінансів
 4. 5.4. Державний фінансовий контроль в Україні
 5. Принцип підзвітності органів державного управління судовим органам та вищим адміністраціям
 6. 3.1. Центральні органи публічного адміністрування
 7. 3.3.2. Система місцевого самоврядування
 8. 4.2. Трансформація системи влади в Україні
 9. Глава 1.4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І УПРАВЛІННЯ В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1648-1654)
 10. Види контролю
 11. Глава 7.2. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 12. 1. 2. Головні функції органів державної влади у сфері управління економікою України
 13. 3.1. Оцінка рівня відповідності інституційної, операційної та фінансової незалежності вітчизняних регуляторних органів сучасним вимогам
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -