<<
>>

2. Зміст розділу «Короткий опис можливостей підприємства»

Резюме - це розділ документа, що містить основні положення всього бізнес-плану, який складається обсягом з декількох сторінок. На підставі резюме можна зробити висновок про весь проект бізнес-плану підприємства, тому необхідно зазначити в резюме коротку, ясну й важливу інформацію про проект.

Резюме має містити мінімум спеціальних термінів, повинно відповідати на основні запитання: мета інвестиційного проекту, загальна характеристика фірми, необхідні інвестиції та ресурси, вигоди для підприємства і держави від реалізації проекту, співінвестори, гарантії та засоби контролю за реалізацією проекту, а також коротко (таблиця): обсяг продаж, витрати, прибуток, термін окупності вкладень, ризики.

Усі наступні пункти бізнес-плану розшифровують інформацію з резюме і доводять правильність розрахунків.

Цей розділ, на жаль, часто недооцінюється розробниками, хоча він є одним з найважливіших розділів плану, тому що може викликати (чи ні) інтерес читача - потенційного інвестора.

Контрольний список питань для складання короткого опису.

Бізнес:

- коротка історія бізнесу, що описує період його створення і росту;

- короткий опис існуючої стадії розвитку бізнесу й середовища, в якому він ведеться;

- короткий опис розподілу акцій, відповідальності й т.д., участі керівництва в прийнятті стратегічних рішень;

- короткий опис цілей бізнесу (наприклад, вказівки про додану вартість продукції при переробці й маркетингу);

- опис того, як було вирішено здійснювати пропонований бізнес-план і куди це може привести підприємство.

Продукція: короткий опис того, що робить продукцію унікальною, і тих відмінних рис, які ставлять її поза конкуренцією відносно ціноутворення й/або якості й/або тривалості поставок сировини.

Ринок:

- існуюча місткість ринку, ріст;

- внутрішній й/або міжнародний;

- канали розподілу;

- прогнозований ріст;

- передбачувана частка ринку (за підтвердженими оцінками).

Керівництво й персонал:

- наскільки укомплектований штат;

- який освітній рівень;

- який рівень безробіття в даній області бізнесу;

- короткий опис наявного досвіду (підкреслити сильні сторони).

Фінансування:

- опис точних цілей необхідного фінансування;

- прогнозування доходів і чистого доходу після сплати податків на три наступні роки;

- проектування початку надходження прибутку.

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 2. Зміст розділу «Короткий опис можливостей підприємства»: