<<
>>

3. Визначення найбільш конкурентоспроможного товару

Важливим підсумком цього розділу бізнес-плану є визначення найбільш конкурентоспроможного товару на даному ринку, який можна вибрати в якості зразка для порівняння при оцінці конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства.

Конкурентоспроможність товару може бути оцінена наступним співвідношенням:

K = P / C —> max,

де K - коефіцієнт конкурентоспроможності товару;

P - корисний ефект товару;

C - затрати на придбання та використання товару.

Для кількісної оцінки конкурентоспроможності товару підприємства необхідно вибрати найбільш конкурентоспроможний товар на ринку в якості зразка для порівняння і визначення конкурентоспроможності товару підприємства, визначити параметри для порівняння обох товарів та здійснити розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару підприємства, які є визначальним фактором конкурентоспроможності підприємства.

Запитання для самоперевірки:

1. Яка інформація наводиться у розділі «Характеристика конкурентного середовища»?

2. Що необхідно враховувати при оцінці сильних й слабких сторін підприємства і його конкурентів?

3. Як оцінюється конкурентоспроможність товару?

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 3. Визначення найбільш конкурентоспроможного товару: