<<
>>

2.3. Титульний лист, анотація та концепція бізнесу

Титульний лист бізнес-плану має бути лаконічним і привабливим, не містити зайвих подробиць. Титульний лист бізнес-плану може бути оформлений таким чином:

Підприємство____________________________________________________

Адреса ________________________________________________________

Е—таі1 Факс_______________________ , Телефон_____________________

суворо конфіденційно Прохання повернути, якщо Вас не зацікавив проект

Кому___________________________________________________________

Коротка назва проекту (до 20—30 знаків)____________________________

Повна назва проекту ____________________________________________

Керівник підприємства______________________________ Тел._________

Проект підготовлений________________________________ Тел._________

Дата початку реалізації проекту_____________________________________

Тривалість проекту______________________________________________

Період часу від дати, на яку актуальні початкові дані (від дати

початку проекту)_____________________________________________ мес.

Дата складання_____________________________________________ 200 р.

Конфіденційність________________________________________________

В анотації дається короткий опис мети і основних положень бізнес-плану (0,5—2 сторінки). Анотація призначена для вищого керівництва, письмових звернень, рекламних оголошень. Анотація може бути оформлена в такій послідовності:

У змісті дається перелік того, що буде включено в бізнес-план, що дозволяє швидко знайти необхідну інформацію. Зміст має бути чітко пронумерованим.

У вступі вказується завдання складання бізнес-плану і коло осіб, яким він адресований. Доцільно також відзначити, чому виникла необхідність в створенні даного проекту або інвестиційного задуму.

Підприємство___________________________________________________

Адреса ________________________________________________________

Телефон_____________________ , Факс_____________________________

Е — таіі_____________ , Керівник підприємства_______________________

Суть пропонованого проекту і місце реалізації________________________

Результат реалізації проекту_______________________________________

Загальна вартість проекту_________________________________________

Необхідні фінансові ресурси_______________________________________

Термін окупності проекту_________________________________________

Очікуваний середньорічний прибуток______________________________

Передбачувана форма і умови участі інвестора_______________________

Можливі гарантії з повернення інвестиції____________________________

Анотація може виглядати таким чином:

Концепція бізнесу (резюме) — це стислий огляд інформації про накреслюваний бізнес і цілі, які ставить перед собою підприємство або підприємець, починаючи власну справу або розвиваючи ту, що існує.

Порядок оформлення:

Суть проекту___________________________________________________

(Основні переваги і унікальність пропонованого бізнесу,

перспективи його розвитку)

Цілі і завдання бізнес-плану________________________________________

Економічне обґрунтування і ефективність проекту_____________________

(Основні фінансові результати і прогнозована ефективність

для інвестора і для виробника)

Відомості про фірму

(Дата створення і розширення, організаційно-правова форма,

структура капіталу)

Команда управління______________________________________________

(Керівництво фірми, бухгалтер і юрист, основні менеджери)

План дій________________________________________________________

(Довгострокова і короткострокова стратегії підприємства) Дані доцільно подати у вигляді таблиці:

Стратегія Конкретні завдання реалізації стратегії План заходів Терміни реалізації

Фінансування_______________________________________________

(Потреби в інвестиціях.

Напрями їх використання, пропоновані джерела фінансування, ризик інвестування)

Плани повернення позикових коштів________________________________

(Термін гарантованого повернення кредиту, умови інвестування, форма, в якій інвестор отримає бажану віддачу від вкладеного капіталу) Гарантії повернення інвестицій

Призначення бізнес-плану

(Для потенційного інвестора або кредитора, можливих партнерів по бізнесу або акціонерів, співзасновників, керівництва підприємства або самого підприємця)

Концепція є гранично скороченою версією самого бізнес-плану. У зв'язку з цим вона може мати і самостійне значення, трактуватися як рекламний документ, використовуватися при наданні заявки потенційному інвестору на початкове або додаткове фінансування.

Порядок викладення концепції достатньо вільний. Основна вимога — простота і лаконічність, мінімум спеціальних термінів. Необхідно створити таке резюме, яке запам'ятовується: у ньому можна помістити малюнок або фотографію виробу. Обсяг такого розділу не повинен перевищувати 3—4 сторінки.

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 2.3. Титульний лист, анотація та концепція бізнесу: