<<
>>

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Питання для теоретичної підготовки

1. Об'єктивна необхідність планової діяльності в умовах ринкової економіки.

2. Місце планування в системі менеджменту.

3. Форми планування і види планів.

4. Технологія планування.

5 Організація планування розвитку міста.

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: