<<
>>

ТЕМА 9. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Питання для теоретичної підготовки

1. Зміст, завдання та методи фінансового планування.

2. Прогноз звіту про доходи і видатки.

3. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства.

4. Прогноз балансу активів та пасивів підприємства.

Ключовим розділом бізнес-плану є «Фінансовий план»; особливий інтерес він має для інвесторів, оскільки узагальнює результати всіх попередніх розділів, обґрунтовує загальну потребу бізнесу в інвестиціях, визначає економічну ефективність підприємницького проекту.

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 9. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН: