<<
>>

6. Стратегія ціноутворення

Одним з найважливіших елементів плану маркетингу є ціноутворення. Ціна пов'язана з такими факторами маркетингу, як характеристика й образ товару й підприємства та ін. Ціна на товар повинна мати безпосередній зв'язок з його якістю.

Важливо, щоб ціни належним чином відображали рівень якості й імідж підприємства, що воно хоче створити для своєї продукції.

При аналізі використовуваних на підприємствах способів ціноутворення доцільно виходити з наступних положень. Можливу ціну товару можно визначатися, виходячи з:

* собівартості продукції;

* ціни конкурентів на аналогічний товар або товари-замінники;

* унікальних достоїнств товару;

* ціни, обумовленої попитом на товар.

На основі собівартості звичайно оцінюється мінімально можлива ціна товару (послуги), що відповідає найменшим витратам.

На основі аналізу цін конкурентів визначається середній рівень цін.

Максимально можлива ціна встановлюється для товарів, що відрізняються високою якістю або унікальними достоїнствами.

Слід також розглянути політику знижок і зміни цін, а також вплив цінової стратегії в цілому на валовий прибуток.

Якщо розроблено детальний прейскурант і він може допомогти рецензенту розібратися в суті, варто навести його в скороченому вигляді. Можна помістити його повністю в додатку.

Представляємо програму продаж (надання) продукції (послуг) по кварталах та роках. Дані надаємо у вигляді опису й табл. 6.2:

Таблиця 6.2 - Програма продаж (надання) продукції (послуг)

N п/ п Види продукції (робіт, послуг) Дані за роками Разом
1 n
У нату-ральному вигляді У гро-шовому вигляді У нату-ральному вигляді У гро-шовому вигляді У нату-ральному вигляді У гро-шовому вигляді
1
n
Усього

Реклама, зв'язки із громадськістю, просування товару. Багато починаючих або тих підприємств, які перебувають на ранній стадії розвитку, не мають значних коштів для реклами, або взагалі їх не мають.

Підприємці, наприклад, можуть установлювати контакти з місцевими засобами інформації, які часто пишуть про новий бізнес в окрузі. У такий спосіб можна одержати безкоштовну рекламу.

При наявності служби зв'язків з громадськістю (public relations) її завданнями є:

* систематичне створення сприятливого відношення до підприємства широких мас населення;

* здійснення торговельних презентацій;

* проведення інституціональної реклами;

* надання консультаційних послуг.

Запитання для самоперевірки:

1.Які типи маркетингу з погляду стану попиту існують?

2. Які основні проблеми повинні бути розглянуті в плані маркетингу?

3. Які стратегії розвитку підприємства існують?

4. Що входить до стратегії збуту й розподілу?

5. Що визначає стратегія ціноутворення?

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 6. Стратегія ціноутворення: