<<
>>

4. Стратегія маркетингу.

Визначивши відповідний ринок і його можливості, треба зупинитися на тому, як планований бізнес буде використовувати ці можливості. Повинна бути представлена стратегія маркетингу, що пояснює як бізнес організує проведення своїх планів у життя для досягнення бажаного обсягу продажів.

Для цього необхідно приділити увага кожному з найважливіших інструментів маркетингу, наявних у розпорядженні підприємства.

Стратегія маркетингу полягає у приведенні можливостей підприємства у відповідність із ситуацією на ринку. Відповідно до цього підприємство докладно характеризує наступні положення: стратегія проникнення на ринок, стратегія розвитку підприємства, канали розподілу продукції, комунікації.

У стратегії проникнення на ринок підприємство описує послідовність своїх дій з: проникнення на новий ринок, введення нового товару на старий ринок, проникнення з товаром ринкової новизни на нові сегменти ринку.

Опис стратегії розвитку підприємство здійснює відповідно до табл. 6.1.

У плані фінансового оздоровлення підприємство повідомляє, хто виконує перераховані вище функції з вказівкою їхніх реквізитів і збутової мережі (склади, магазини, їхнє місцезнаходження і ємкість), а також наводить схеми каналів розподілу на зразок нижчеподаних:

· виробник - споживач;

· виробник - роздрібний торговець - споживач;

· виробник - оптовий торговець - роздрібний торговець - споживач;

· виробник - оптовий торговець - дрібнооптовий торговець – роздрібний;

· торговець - споживач.

Наводять характеристики постачальників сировини на підприємство із зазначенням її якості, кількості, ритмічності надходження за регіонами та пропозиції покупця щодо вдосконалення існуючої системи постачання сировини на підприємство, можливостей заміни сировини (низька якість, висока монопольна ціна).

Здійснюють аналіз основних факторів, що впливають на маркетингове середовище.

Таблиця 6.1 - Стратегія розвитку підприємства

Інтенсивне зростання Інтеграційний ріст (вертикальна інтеграція) Диверсифікований ріст
Можливості підприємства при існуючих масштабах діяльності можливості інтеграції з іншими елементами маркетингової системи галузі можливості, що відкриваються за межами галузі
Глибоке проникнення на ринок регресивна інтеграція (отримати у володіння або поставити під жорсткий контроль постачальників) концентрична диверсифікованість (поповнення асортименту виробами, схожими на товари підприємства)
Розширення меж ринку прогресивна інтеграція (отримати у володіння або поставити під жорсткий контроль системи розподілу) горизонтальна диверсифікованість (поповнення асортиментів виробами, не схожими на товари підприємства, але цікавими для існуючих споживачів)
Удосконалення товару горизонтальна інтеграція (отримати у володіння або поставити під жорсткий контроль підприємства-конкуренти) конгломератна диверсифікованість (об'єднання в рамках однієї управлінської структури (підприємство, корпорація) виробництв, що належать до різних галузей господарства)

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 4. Стратегія маркетингу.: