<<
>>

4. Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах та виробничих запасах здійснюють, виходячи з обсягу виробництва продукції та послуг, а також нормативів потреби в матеріальних ресурсах на одиницю продукції і послуг, що склалися в базовому періоді (табл.

7.4).

Таблиця 7.4 - Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму

N п/п Найменування ресурсів Рік
0 1 ... n
Кількість, натур. од. ціна одиниці ресурсів, тис. грн. Вартість, тис. грн. вартість перехідного запасу, тис. грн.
1 Сировина та матеріали
2 Покупні й комп-лектуючі вироби
3 Паливо
4 Енергія
5 Разом

Потреба в матеріальних ресурсах встановлюється методом прямого обрахунку в натуральному і вартісному виражені за видами ресурсів з урахуванням індексу цін.

Розмір виробничих запасів розраховують, виходячи із середнього його значення протягом року, що визначається в днях як середньодобове споживання і розраховується як перехідний запас на кінець року.

Розмір перехідного запасу по n-му матеріалу (в днях) визначають за формулою

T = Q*M / D,

де Q - потреба в n-му матеріалі;

M - норма перехідного запасу n-го матеріалу, днів;

D - число днів за рік.

Норма перехідного запасу є сумою середнього, поточного і страхового запасів.

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 4. Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму: