<<
>>

4.2. Прогноз обсягів продажів

Одним із основних показників, пов'язаних із прогнозом розвитку ринку, є прогноз обсягів продажів. Ґрунтуючись на оцінці переваг вироблюваних підприємством товарів (послуг), визначають можливий обсяг продажів в натуральному і грошовому вираженні.

Правильний прогноз продажів служить основою для:

—організації виробничого процесу;

—ефективного розподілу коштів;

—належного контролю над запасами.

Період прогнозу продажів має бути пов'язаний із загальним плановим періодом. Прогнози продажів є хорошим інструментом менеджменту, який допомагає визначити вплив таких явищ, як ціна, обсяг виробництва, інфляція, на потоки готівки підприємства. Прогнозний обсяг продажів може бути представлено у вигляді табл. 4.3.

У бізнес-плані обов'язковим є наведення основних показників у прогнозних цінах, тобто в цінах, виражених у грошових одиницях, які відповідають купівельній спроможності кожного періоду здійснення проекту. Слід зазначити, що прогнозні ціни містять прогнозований рівень інфляції. Прогнозна ціна на ,-му кроці розрахунку (наприклад, в ,-му році), Ц,, визначається за формулою:

де: Ц( — базісна ціна продукції або ресурсу;

I (,, ,н) — індекс зміни цін (у т. ч. і за рахунок інфляції) продукту або ресурсу.

Прогнозування основних показників у бізнес-плані за періодами проекту відбувається таким чином: перший рік- по місяцях (або по кварталах), другий рік — по кварталах (або по півріччям), наступні роки — в цілому за рік.

У практиці бізнес-планування найчастіше інфляційні очікування описуються групою звідних показників за основними статтями надходжень і витрат. Прогноз рівня інфляції має бути представлено у формі таблиці, яку доцільно розмістити у додатку до бізнес-плану (табл. 4.4).

Об'єкт Рівень інфляції, %
200_р. 200_р.
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІУ кв. 1-ше

п/р

2-ге п/р
Збут
Змінні витрати
Заробітна плата
Постійні витрати
Основні фонди

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 4.2. Прогноз обсягів продажів: