<<
>>

6.3. Планування виробничої потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю провідних цехів, ділянок, агрегатів. До провідних належать цехи, ділянки, агрегати, в яких виконуються основні, найбільш трудомісткі технологічні процеси і операції з виготовлення виробів або напівфабрикатів.

Перелік провідних цехів, ділянок і агрегатів в основному виробництві, а також оптимальні рівні завантаження публікуються в галузевих рекомендаціях за розрахунком виробничої потужності.

Під «вузьким місцем» розуміється невідповідність виробничої потужності окремих цехів, ділянок, агрегатів можливостям провідного устаткування.

Наявність «вузьких місць» на проміжних стадіях виробничого процесу не повинна враховуватися в розрахунках виробничої потужності підприємства.

При розрахунку виробничої потужності підприємства враховуються все устаткування, закріплене за основними виробничими цехами, за винятком резервного, дослідних ділянок і спеціальних ділянок для навчання робочих, культурно-технічний рівень кадрів і їх ставлення до праці, досягнутий рівень виконання норм часу.

При розрахунку виробничої потужності потрібно виходити з наявного устаткування і площ, передової організації виробництва, застосування повноцінної сировини, найбільш досконалих інструментів і пристроїв, режиму роботи підприємства.

Виробнича потужність змінюється протягом року, тому розрізняють вхідну, вихідну і середньорічну потужності.

Вхідна потужність визначається на початок року за наявним устаткуванням (Пвх), вихідна — на кінець планового періоду з урахуванням вибуття і введення потужності за рахунок капітального будівництва, модернізації устаткування, вдосконалення технології і організації виробництва (Пвб).

Середньорічна потужність (Пер) розраховується шляхом додавання до вхідної потужності Пвх середньорічної Пвв, яка вводиться, і віднімання середньорічної потужності, яка вибуває, Пвб з урахуванням терміну дії Тд:

Пср = Пвх + (Пвв ■ Тд /12) - [Пвб ■ (12 - Тд) /12].

Збільшення виробничої потужності можливе за рахунок:

1) введення в дію нових і розширення потужностей, які діють;

2) реконструкції;

3) технічного переозброєння виробництва;

4) організаційно-технічних заходів (збільшення годин роботи устаткування, зміни номенклатури продукції або зменшення трудомісткості, використання технологічного устаткування на умовах лізингу з поверненням в терміни, встановлені лізинговою угодою).

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 6.3. Планування виробничої потужності підприємства:

 1. 4. Планування валового доходу підприємства.
 2. 1.Склад валових витрат підприємства.
 3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА
 4. Зміст зведеного фінансового плану підприємства та структура бізнес-плану.
 5. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства
 6. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства
 7. СУТНІСТЬ Та ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
 8. БІЗНЕС-ПЛАН з проекту: «Створення цеху з випікання здобних виробів на базі приватного підприємства
 9. Загальна характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства
 10. Організаційна структура підприємства
 11. Організаційні заходи щодо операційної реструктуризації підприємства
 12. 3.2. Визначення місії, бачення та формулювання цілей підприємства
 13. 3.3. Зовнішній і внутрішній аналіз. Виявлення сильних і слабких сторін діяльності підприємства
 14. 6.3. Планування виробничої потужності підприємства
 15. ЗМІСТ
 16. 2.3 Функціональний аналіз менеджменту зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 17. 15.11. Оцінка ефективності імпорту товарів, що здійснюється для власних виробничих потреб підприємства
 18. 9.2. Соціальна та економічна інфраструктура й громадська діяльність підприємства
 19. 4. Бізнес-план диверсифікації діяльності підприємства