<<
>>

3. Планування обсягу реалізації продукції

Обсяг реалізації продукції на певну потребу ринку визначають шляхом маркетингових досліджень з метою прогнозування ціни продукції, попит на яку забезпечується збільшенням потужностей підприємства (табл.

7.3).

Розрахунок обсягу реалізації здійснюють, виходячи з кількості продукції, що випускатиметься, і ціни, що визначається попитом на цю продукцію.

Таблиця 7.3 - Планований обсяг реалізації продукції

Назва продукції Рік
0 1 ... n
обсяг випуску, натур. од. ціна одиниці продукції, тис. грн. обсяг продажів, тис. грн.
Продукція - 1
Продукція - 2
...
Продукція - i
Інша реалізація
Разом x x

<< | >>
Источник: О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с.. 2007

Еще по теме 3. Планування обсягу реалізації продукції: