<<
>>

8.5. План грошових надходжень і виплат

З метою планування руху готівки підприємства складають план грошових надходжень і виплат.

План грошових надходжень і виплат можна розробляти за методикою складання форми № 3 фінансової звітності — Звіту про рух грошових коштів.

План грошових надходжень і виплат складається на такі самі терміни, як і попередній план (табл.

8.8).

Цей плановий документ дає можливість визначити, скільки коштів і на що буде витрачено, коли підприємство відчуватиме дефіцит, скільки потрібно позичати на ці періоди, з'ясувати, коли їх потрібно повернути. При ситуації, коли виникає надлишок готівки, спланувати, як максимально ефективно використати її. План грошових надходжень і виплат має забезпечити ліквідність та платоспроможність підприємства, тобто постійну наявність на рахунку підприємства коштів, достатніх для оплати його зобов'язань.

Таблиця 8.8

План руху грошових коштів

1-й рік Усього за 1-й рік 2-й рік Усього за 2-й рік
Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I

кв

II

кв

III

кв

IV

кв

В. Грошові платежі на

сторону -усього

у т. ч.:
придбання товарів
заробітна плата
нарахування та податки на заробітну плату
рентні платежі
платежі за комунальні послуги
рекламні витрати
страхові платежі
придбання машин та устаткування
виплата боргу та процентів

1-й рік Усього за 1-й рік 2-й рік Усього за 2-й рік
Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I

кв

II

кв

III

кв

IV

кв

інші платежі
гроші, що взяті на потреби власників

бізнесу

Г. Чистий потік готівки (Б - В)
Д.
Готівкові грошові кошти на кінець періоду (А + Г)

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 8.5. План грошових надходжень і виплат: