<<
>>

7.5. Календарний план

Календарний план (діловий розклад) складається для новостворюваних підприємств, а також при здійсненні масштабних підприємницьких проектів і заходів на діючому підприємстві. В ньому вказуються терміни і взаємозв'язок головних подій, які сприяють впровадженню проекту і які реалізовують його цілі (табл.

7.8).

Ключовими подіями бізнес-проекту можуть бути: замовлення сировини і матеріалів, завершення дизайну, організація першої виставки товарів, замовлення комплектуючих, початок виробництва, отримання першого замовлення, перший продаж, оплата перших рахунків. Складання розкладу дозволяє контролювати ключові події всієї справи, передбачати і коректувати виникаючі збої, щоб зменшити можливий ризик. Обговорюючи головні напрями робіт, необхідно відзначити причину можливих неточностей в календарному плані, особливо якщо вони можуть передбачати коригування матеріальних і грошових потреб.

За рахунок використання календарного плану можна побудувати у майбутньому графік розподілу фінансових ресурсів.

Питання для самоконтролю

1. Для чого розробляється організаційний план та яка послідовність етапів його опрацювання?

2. Які джерела коштів доцільно обирати при створенні нового підприємства? Чому?

3. Охарактеризуйте основні організаційно-правові форми ведення бізнесу.

4. Які основні фактори впливають на вибір організаційно-правової форми бізнесу?

5. Наведіть основні принципи визначення потреб підприємства у персоналі.

6. Які основні методи розрахунків чисельності персоналу застосовують при розробці організаційного плану?

7. Яка інформація про власників та ключових менеджерів повинна найти відображення в організаційному плані?

8. Які існують організаційні структури управління?

9. Дати характеристику питань, які розглядаються в підрозділі організаційного плану «Кадрова політика та стратегія».

10. Які складові планового фонду оплати праці?

11. Що таке календарне планування і для чого воно використовується?

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 7.5. Календарний план: