<<
>>

10.2. Цілі, завдання і організація проведення презентації бізнес-плану

Презентація бізнес-плану — це публічна його рекомендація зацікавленим особам.

У процесі презентації бізнес-план повинен викликати відчуття оптимізму і ентузіазму. Тривалість презентації зазвичай складає приблизно 20 хв.

Після цього підприємець має бути готовий відповісти на питання, оскільки найголовніше завдання презентації бізнес-плану полягає в налагодженні діалогу з потенційними клієнтами.

Презентація бізнес-плану здійснюється з метою:

1) ознайомлення зацікавлених юридичних і фізичних осіб з новим бізнесом;

2) демонстрації в найдоступнішій формі суті підприємницької ідеї, ділових якостей підприємця і його команди;

3) налагодження активних підприємницьких стосунків з потенційними кредиторами і інвесторами.

Основними завданнями презентації є:

1) переконати потенційних інвесторів і кредиторів у реалістичності проекту і доцільності його реалізації;

2) якнайповніше врахувати в процесі презентації інтереси потенційних інвесторів або кредиторів;

3) обґрунтувати обсяги необхідних фінансових ресурсів і напряму їх використання;

4) обговорити можливі типи і джерела виникнення ризиків, розкрити способи їх зменшення або нейтралізації;

5) висвітлити найпривабливіші сторони підприємницького проекту, ділові якості підприємця і його команди.

У процесі презентації бізнес-плану необхідно досягти розумного компромісу між інтересами як кредитора (здатність повернути кредит і виплачувати відсотки), так і інвестора (прибутковість, рівень ризику, посилення позицій на ринку). Тому бажано прокоментувати такі питання, як:

—очікування від продажу в динаміці;

—необхідний обсяг інвестування і напряму його використання;

—величина прибутковості вкладеного капіталу;

—можливість повернути позику в обумовлений термін;

—можливі типи ризиків.

Для більшої наочності і переконливості бажано, щоб презентацію проводив керівник особисто, широко використовуючи

схеми, рисунки, таблиці. Важливим є також попереднє ознайомлення учасників з ключовими положеннями і показниками бізнес-плану. Якщо в процесі презентації майбутні партнери можуть оглянути зразки або інші наочні матеріали, то це підсилить враження від усної розповіді.

Таким чином, процес презентації охоплює такі ключові моменти, як:

а) характеристика підприємства, унікальність запропонова- ної ним продукції або послуг;

б) дослідження ринку, визначення основних клієнтів і кон- курентів;

в) маркетингова стратегія;

г) необхідні обсяги початкових інвестицій;

д) команда, яка реалізовуватиме бізнес-план;

е) умови повернення кредиторам і інвесторам вкладених коштів.

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 10.2. Цілі, завдання і організація проведення презентації бізнес-плану:

 1. Організаційні основи функціонування ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 2. Організаційні основи ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
 3. Організаційні форми страхових фондів
 4. Світова організація торгівлі.
 5. Організація процесу бізнес-планування
 6. 5.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю
 7. 6.3. Організація руху носіїв облікових номенклатур. Документообіг
 8. 8.1. Організація обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
 9. 9.1. Завдання організації обліку запасів та методи їх оцінки
 10. 10.1. Організація обліку грошових коштів та розрахунків
 11. 10.2.1. Завдання та передумови організації дебіторської заборгованості