<<
>>

10.2. Цілі, завдання і організація проведення презентації бізнес-плану

Презентація бізнес-плану — це публічна його рекомендація зацікавленим особам.

У процесі презентації бізнес-план повинен викликати відчуття оптимізму і ентузіазму. Тривалість презентації зазвичай складає приблизно 20 хв.

Після цього підприємець має бути готовий відповісти на питання, оскільки найголовніше завдання презентації бізнес-плану полягає в налагодженні діалогу з потенційними клієнтами.

Презентація бізнес-плану здійснюється з метою:

1) ознайомлення зацікавлених юридичних і фізичних осіб з новим бізнесом;

2) демонстрації в найдоступнішій формі суті підприємницької ідеї, ділових якостей підприємця і його команди;

3) налагодження активних підприємницьких стосунків з потенційними кредиторами і інвесторами.

Основними завданнями презентації є:

1) переконати потенційних інвесторів і кредиторів у реалістичності проекту і доцільності його реалізації;

2) якнайповніше врахувати в процесі презентації інтереси потенційних інвесторів або кредиторів;

3) обґрунтувати обсяги необхідних фінансових ресурсів і напряму їх використання;

4) обговорити можливі типи і джерела виникнення ризиків, розкрити способи їх зменшення або нейтралізації;

5) висвітлити найпривабливіші сторони підприємницького проекту, ділові якості підприємця і його команди.

У процесі презентації бізнес-плану необхідно досягти розумного компромісу між інтересами як кредитора (здатність повернути кредит і виплачувати відсотки), так і інвестора (прибутковість, рівень ризику, посилення позицій на ринку). Тому бажано прокоментувати такі питання, як:

—очікування від продажу в динаміці;

—необхідний обсяг інвестування і напряму його використання;

—величина прибутковості вкладеного капіталу;

—можливість повернути позику в обумовлений термін;

—можливі типи ризиків.

Для більшої наочності і переконливості бажано, щоб презентацію проводив керівник особисто, широко використовуючи

схеми, рисунки, таблиці. Важливим є також попереднє ознайомлення учасників з ключовими положеннями і показниками бізнес-плану. Якщо в процесі презентації майбутні партнери можуть оглянути зразки або інші наочні матеріали, то це підсилить враження від усної розповіді.

Таким чином, процес презентації охоплює такі ключові моменти, як:

а) характеристика підприємства, унікальність запропонова- ної ним продукції або послуг;

б) дослідження ринку, визначення основних клієнтів і кон- курентів;

в) маркетингова стратегія;

г) необхідні обсяги початкових інвестицій;

д) команда, яка реалізовуватиме бізнес-план;

е) умови повернення кредиторам і інвесторам вкладених коштів.

<< | >>
Источник: Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с.. 2009

Еще по теме 10.2. Цілі, завдання і організація проведення презентації бізнес-плану: