>>

ЗМІСТ

ВСТУП 5
Тема 1.Формування клієнтської бази банку 7
1.1. Законодавче регулювання відносин банку з клієнтами. 7
1.2.
Клієнтська база. Організація роботи банку з клієнтами.
8
1.3. Сучасні підходи до оцінки клієнтської бази банку. 12
Контрольні запитання 14
Тема 2. Управління клієнтською базою банку 14
2.1. Комплексна система управління клієнтською базою банку 14
2.2. Побудова довгострокових відносин банку з клієнтами 15
2.3. Методичні підходи до аналізу клієнтської бази банку 16
2.4. Напрямки роботи персоналу банку щодо управління зв’язками з успішними клієнтами 17
Контрольні запитання 20
Тема 3. Інформація, інформаційні технології, інформаційні системи в управлінні маркетинговою діяльністю банку

21

3.1. Роль інформації в управлінні маркетинговою діяльністю банку 22
3.2. Характеристика видів та форм відображення маркетингової інформації 23
3.3. Маркетингова інформаційна система банку 26
3.4. Автоматизація інформаційних процесів в банку 28
Контрольні запитання 30
Тема 4. CustomerRelationshipManagement у формуванні клієнт-центричної стратегії банку

30

4.1. Клієнт-центричність. Перехід від масового маркетингу до маркетингу партнерських відносин 31
4.2. Передумови розвитку та напрямки використання CRM в банківській сфері 33
4.3. Функціональні сфери застосування CRM в банку 35
4.4. Критерії вибору, етапи та ризики впровадження CRM в банку 37
4.5. Автоматизація процесів організації та управління збутом й обслуговуванням клієнтів на базі ІС “Парус- Менеджмент та Маркетинг

38

Контрольні запитання 41
Література 42

| >>
Источник: Д.В. Завадська, О.В. Яценко. Конспект лекцій з дисципліни «Управління взаємовідносинами банку з клієнтами» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Банківська справа»– Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013р. –47 с.. 2013

Еще по теме ЗМІСТ: