<<
>>

Законодавче регулювання відносин банку з клієнтами

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та уголами (договорами) між клієнтомі банком. Банк зобов’язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку та клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.

Суттєвий вплив на позитивність корпоративного іміджу банку чинять гарантування вкладів, банківська таємниця та конфеденційність інформації.

Вклади фізичних осіб банків гарантуються в порядку, передбаченому законодавством України.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення нагляду, становить банківську таємницю. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд. Банку забороняється надавати інформацію про клієнта іншого банку, навіть якщо їх імена зазаначені у документах, угодах та операціях клієнта. Банк має право надавати загальну інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам в обсягах, необхідних при наданні кредитів, банківских гарантій.

Соціальну спрямованість, яка суттєво впливає на формування позитивного корпоративного іміджу баку, унаочнюють заходи запобігання легалізації грошей, набутих злочинним щляхом. Банки зобов’язані, відповідно до вимог законодавства України, запобігати використанню банківської системи з метою легалізації грошей. Банкам забороняється вступати в договірні відносини з анономними особами. Банки зобов’язані ідентифікувати всіх осіб, які здійснюють значні та/або сумнівні операції.

1.1.

<< | >>
Источник: Д.В. Завадська, О.В. Яценко. Конспект лекцій з дисципліни «Управління взаємовідносинами банку з клієнтами» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Банківська справа»– Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013р. –47 с.. 2013

Еще по теме Законодавче регулювання відносин банку з клієнтами: