<<
>>

3.1. Роль інформації в управлінні маркетинговою діяльністю банку

Інформація є головним ресурсом ринку банківських послуг. Помилки, що виникають при використанні аналітиком недостовірної інформації, непорівнянно великі у порівнянні з помилками, що виникають у нього при неправильному використанні методів оптимізації та прогнозу.

Здійснення маркетингової діяльності базується на використанні різноманітної інформації, необхідної для прийняття ефективних управлінських рішень.

Маркетинговою є така інформація, що отримується в ході пізнання, дослідження процесу обміну результатами суспільно корисної діяльності і взаємодії з приводу такого обміну всіх суб’єктів ринкової системи, що використовується у всіх сферах (рівнях) підприємства, включаючи маркетингову діяльність.

Інформація в системі маркетингового управління банку має ключове значення, оскільки будь-яка маркетингова діяльність базується на знанні конкретної ситуації, що склалася на ринку. Більшість маркетингових досліджень і заходів самі по собі є інформаційними. Наприклад, вивчення конкурентного попиту на товари, дослідження ринків збуту, врахування вимог споживачів до характеристик продукту. Виконання цих заходів потребує первинних знань про об'єкт діяльності, а сам процес реалізації породжує нові дані, необхідні для встановлення зворотного зв'язку з об'єктом з метою коригування поточних впливів і розроблення майбутніх маркетингових програм.

Мета використання маркетингової інформації полягає в зменшенні невизначеності в процесі прийняття управлінських рішень.

<< | >>
Источник: Д.В. Завадська, О.В. Яценко. Конспект лекцій з дисципліни «Управління взаємовідносинами банку з клієнтами» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Банківська справа»– Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013р. –47 с.. 2013

Еще по теме 3.1. Роль інформації в управлінні маркетинговою діяльністю банку: