<<
>>

Заохочення консолідації у фінансовому секторі.

Щоб заохочу-

вати фінансову консолідацію і збільшувати конкурентоспроможність фінансових установ, уряд розпочав другий етап фінансової реформи, прийнявши іншу стратегію контролю, забезпечуючи стимули для консо- лідації та усуваючи перешкоди для консолідації.

Повністю відповідаючи ринковим механізмам, уряд розробив заходи щодо заохочення консолі- дації фінансових установ і підтримки розвитку фінансових ринків.

Здійснюючи нагляд за процесом консолідації, КФН зосередилась на підтримці стійкого розвитку фінансової системи та ринків, зберігаючи інтереси банківських працівників. КФН також усунула законодавчі перешкоди щодо злиттів і поглинань, зокрема:

1. Учасникам фінансових холдингових компаній (ФХК) з над- лишковим капіталом тепер дозволяється скоротити капітал і переміс- тити надлишок у материнську холдингову компанію для того, щоб гарантувати ефективність розподілу капіталів.

2. Наміри ФХК зробити стратегічні інвестиції мають відповідати

вимозі придбати не менше 25 % статутного капіталу цільової компанії. Але в подальшому, щоб запобігти загрозі ворожих поглинань, ця частка була зменшена до 5 %.

3. Законодавчі умови щодо відкритих аукціонів були переглянуті,

щоб розвинути механізм поглинання.

4. Директиви щодо схвалення додаткових документів іноземних

ФХК і наглядових вимог змінились таким чином:

• для іноземних фінансових установ були прийняті відповідні законодавчі вимоги щодо формування заяви для здійснення поглинання або злиття;

• нові умови вимагають, щоб управлінська команда фінансової установи мала певний досвід і практику стосовно питань до- статності капіталу та управління ФХК.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Заохочення консолідації у фінансовому секторі.: