>>

ВСТУП

Світова фінансова криза є значним викликом суспільству, його здатності консолідувати зусилля представників різних націй і про- тистояти деструктивному впливу кризових явищ. Міжнародна спів- праця та знання, як результат співробітництва, є ліками проти кризи.

У цьому сенсі світова наукова спільнота має бути на передньому фронті боротьби з кризою, адже саме наука є носієм прагнень суспільства до нових знань.

Починаючи з 2008 р. світова фінансова криза боляче вдарила по системі відносин, які склалися між представниками науки та бізнесу, особливо у розвинутих країнах світу. Погіршення фінансового стану більшості транснаціональних корпорацій і банків негативно позначи- лося на фінансуванні багатьох перспективних наукових проектів. Лідери міжнародного бізнесу, транснаціональні банки “BNP Paribas”, “Bank of New York Mellon”, “Deutsche Bank”, “Lloyds Bank”, “Sumitomo Mitsui Banking Corp.” скоротили фінансування науково-дослідних прое- ктів з економіки у 2009 р. порівняно з 2007 р. на 2,3 млрд. дол. США. Вказана сума еквівалентна річним науково-дослідним бюджетам з економічних наук 170 провідних університетів світу. Слід передбачи- ти, що в середньостроковій перспективі це негативно позначиться на рівні наукових досліджень у провідних країнах світу.

Очевидно, що в умовах зменшення фінансування науки з боку

бізнесових структур, особливо у розвинутих країнах, вищі навчальні заклади країн, що розвиваються, мають об’єднати свої зусилля та науковий потенціал, взяти ініціативу та, головне, відповідальність за подальший сталий розвиток науки у глобальному масштабі.

Саме таку мету переслідували фахівці трьох вищих навчальних

закладів з Тайваню, Йорданії та України – Науково-технологічного університету Такмінгу, Арабської академії банківської справи та фінансів і ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”.

Саме ініціативна пропозиція фахівців кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” своїм іноземним колегам і започаткувала міжнародну наукову співпрацю, результатом якої стала монографія “Євразійські перспективи розвитку банківських систем”. Ця наукова праця покращить рівень розуміння причин банків- ської кризи як у наукових, так і бізнесових колах країн світу, а запропо- новані нами висновки та рекомендації будуть сприйняті регуляторами ринку банківських послуг з великим зацікавленням.

Принаймні ми, вчені з України, Тайваню та Йорданії, на це спо-

діваємося.

З повагою, авторський колектив:

д-р бізнес-адміністрування, д-р екон.

наук, доц. кафедри міжнародної економіки О.М. Костюк,

Ph.D, професор кафедри банківської справи та фінансів Науково-

технологічного університету Такмінг, Тайвань, М. Лін,

Ph.D, професор, проректор Арабської академії банківської справи та фінансів, Йорданія, Г. Омет,

Ph.D, професор кафедри фінансів і оподаткування Науково-техно-

логічного університету Такмінг, Тайвань, С. Лін,

д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри міжнародної економіки

М.І. Макаренко,

д-р екон. наук, проф. кафедри міжнародної економіки І.І. Д’яконова, д-р екон. наук, доц. кафедри міжнародної економіки Ф.О. Журавка, канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародної економіки В.Ю. Дудченко, канд. екон. наук., доц. кафедри міжнародної економіки О.В. Костюк, канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародної економіки Л.І. Хомутенко, канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародної економіки Ю.В. Чала, аспірант кафедри міжнародної економіки Т.В. Медвідь,

аспірант кафедри міжнародної економіки В.М. Фіронова,

аспірант кафедри міжнародної економіки Д.А. Говорун.

| >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме ВСТУП: