<<
>>

Встановлення управління фінансами відповідно до міжнародних норм і стандартів.

Для того, щоб відповідати міжнародним стандар- там, запровадили структуру розголошування фінансової інформації для покращення дисципліни ринку. Міністерство фінансів вимагає, щоб фінансові установи посилили внутрішній контроль і щокварталу розголошували інформацію суспільству. Так, усі банки в лістингу біржі м. Тайпей мають висвітлювати свою щоквартальну фінансову інформа- цію на власних інтернет-сторінках. Прозорість збільшується через роз- голошування інформації щодо неповернутих позик або “проблемних” активів.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Встановлення управління фінансами відповідно до міжнародних норм і стандартів.: