<<
>>

Встановлення інспекційного стандарту для звернення фінансовихустанов за страхуванням депозитів.

Згідно з доповненими правилами (стаття 10) про страхування депозитів, страхування депозитів фінансо- вих установ змінилося з умов обов’язкового страхування до обов’язкової заяви. Згідно із пунктом 10.4 КФН затверджено вісім статей, що сто- суються “Інспекційного стандарту для звернення фінансових установ за страхуванням депозитів”. Щоб надати можливість вкладникам збе- регти можливість страхування депозитів у результаті поглинання фі- нансових установ, 25 грудня 2007 р. КФН розробила статтю 2.1. Згідно з цією статтею та фінансова установа, яку поглинули, буде установою страхового позову, починаючи з дати поглинання.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Встановлення інспекційного стандарту для звернення фінансовихустанов за страхуванням депозитів.: