<<
>>

ВИСНОВКИ

Міжнародна банківська конкуренція є значним викликом для фі- нансових установ світу. Здатність фінансових установ, у тому числі бан- ків, розширювати географічний масштаб діяльності, отримуючи при цьому прибуток, є ключовим фактором отримання банком лідируючих позицій на ринку.

Звісно, що міжнародна банківська конкуренція висуває жорсткі вимоги не тільки до банків і фінансових компаній, але й до регулято- рів ринку, тобто до всіх без винятку учасників національних банківсь- ких систем. Злагоджена співпраця усіх учасників банківської системи і має формувати перспективи розвитку банківської системи у міжнарод- ному масштабі. У контексті перспектив розвитку ключовим фактором успіху є впровадження відповідних принципів розвитку банківської системи.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме ВИСНОВКИ: