<<
>>

Вибіркове кредитне управління.

Є два види вибіркової політики щодо кредитного контролю в Тайвані, а саме: вибіркові пільгові позики та вибірковий кредитний контроль. Вибіркові пільгові позики надають- ся установам з метою здійснення політики пов’язаних з ними проектів під керівництвом ЦБК.
Відповідно, ці позики зазвичай надаються за сприятливих умов і включають надзвичайні пільги для тих, хто по- страждав від природних катастроф, допомогу малому та середньому бізнесу для купівлі машинного устаткування і субсидії для осіб, що розпочинають власний бізнес. У серпні 2000 р. ЦБК надавав пільгові позики, щоб розвивати ринок нерухомого майна і полегшити тягар за- стави для осіб, що розпочинають власний бізнес. Щоб забезпечити ко- ротко- та середньостроковий оборотні капітали та знизити вартість купівлі виробничих фондів для традиційних сфер промисловості,

ЦБК та Міністерство фінансів спільно розпочали проект щодо піль- гових позик і гарантування повернення кредитів для традиційних сфер промисловості в жовтні 2000 р.

Другий вид вибіркового кредитного управління – вибірковий кредитний контроль, він дотримується заходів, які обмежують фі- нансові установи упродовж користування певними видами кредиту. Наприклад, для того, щоб вирішити проблему спекулятивних настроїв учасників ринку, ЦБК може обмежувати терміни і розміри банківських позик. Тому цей захід не має прямого впливу на стан банківських резервів, але він впливає на ринок банківського кредиту. У Тайвані ЦБК почав застосовувати вибірковий кредитний контроль наприкінці

1980-х рр., коли банки почали використовувати кошти для подальшого їх надання інвестиційним компаніям і закупівлі землі та майна.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Вибіркове кредитне управління.: