<<
>>

Універсальне вікно для звітів про інформацію фінансового нагляду.

Для спрощення процесу розсилання звітів фінансовими установами КФН об’єднала зусилля з Центральним банком Китаю та Центральною корпорацією зі страхування депозитів, щоб встановити “Універса- льне вікно для звітів про інформацію фінансового нагляду”. Через

платформу розподілу інформації вищезгадані агентства можуть отри- мати необхідну інформацію, щоб розробляти наглядові звіти, які відпо- відають різним вимогам. Агентства розподіляють наглядову інформацію через цей механізм, щоб збільшити ефективність нагляду та скоротити звітні витрати фінансових установ.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Універсальне вікно для звітів про інформацію фінансового нагляду.: