<<
>>

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО РОЗДІЛУ 4

1. Arab bank report [Електронний ресурс]. – 2009. – [Режим доступу] :

www.arabbank.jo/.

2. Banking Industry Country Risk Assessment : Jordan [Електронний ре- сурс]. – 2009.

– [Режим доступу] : www.alacrastore.com/.../s-and-p-credit- research-Banking_Industry_Country_Risk_Assessment_Jordan-732472.

3. Banking rating in Jordan [Електронний ресурс]. – 2009. – [Режим доступу] : www.unionbankjo.com/index.php?q=node/158.

4. Banking Industry Country Risk Assessment: Jordan [Електронний ресурс]. – 2009. – [Режим доступу] : www.alacrastore.com/.../s-and- p-credit-research-Banking_Industry_Country_Risk_Assessment_Jordan-

732472.

5. Banking system of Joardan [Електронний ресурс]. – 2009. – [Режим доступу] : www.encyclopedia.com/doc/1G1-197660500.html.

6. Banking system of Jordan report [Електронний ресурс]. – 2008. –

[Режим доступу] : www.cbj.gov.jo/uploads/banksys.pdf.

7. Banking system of Jordan outlook [Електронний ресурс]. – [Режим доступу] : www.ameinfo.com/179218.html.

8. Banking System Outlook: Jordan – Banking System Outlook [Елект-

ронний ресурс]. – 2008. – [Режим доступу] : www.alacrastore.com/

storecontent/moodys/PBC_113567.

9. IMF report: Jordan banking system [Електронний ресурс]. – 2009. –

[Режим доступу] : www.imf.org/external/np/ms/2009/030809.htm.

10. Islamic banking in Jordan report [Електронний ресурс]. – [Режим до-

ступу] : www.jstor.org/stable/3381694.

11. Corporate Governance in Jordan: a report [Електронний ресурс]. –

2003. – [Режим доступу] : www.ujrc-jordan.org/pdf/economic_policy/

02-2003, Eng.pdf.

12. Jordan’s banking crisis report [Електронний ресурс]. – 2009. – [Режим доступу] : www.silobreaker.com/jordans-banking-crisis-5_226244106

9754974217.

13. Jordan’s banking crisis report [Електронний ресурс]. – 2009. – [Режим доступу] : www.menafn.com/qn_news_story_s.asp?StoryId=1093214991.

14. Jordan’s banking crisis report [Електронний ресурс]. – 2009. – [Режим

доступу] : www.cbj.gov.jo/uploads/Oxford_Interview.pdf.

15. Jordan Commercial Banking Report Q2 2009[Електронний ресурс]. –

2009. – [Режим доступу] : www.marketresearch.com/product/ display. asp?productid...

16. Jordan’s First Corporate Governance and Responsibility Forum [Елек-

тронний ресурс]. – 2007. – [Режим доступу] : www.menabwn.org/.../

jordans-first-corporate-governance-and-responsibility-forum-2007-mena- region.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО РОЗДІЛУ 4: