<<
>>

2. Самостійна установа на рівні уряду країни.

КФН здійснює

свою діяльність незалежно. Голова і спеціальні уповноважені висува- ються прем’єр-міністром і призначаються президентом. Кожний упо- вноважений обирається строком на 4 роки. Всі вповноважені мають освіту і досвід роботи в галузі фінансів. Потрібно, щоб вони мали ака- демічну освіту або професійні навички в законодавчій сфері, економіці, банківській справі, фінансах, бухгалтерському обліку або управлінні. Уповноважені, які належать до однієї політичної партії, не можуть пе- ревищувати 1/3 від загальної кількості вповноважених КФН, а їх участь в будь-яких політичних подіях протягом строку їх повнова - жень заборонена.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 2. Самостійна установа на рівні уряду країни.: