<<
>>

Розвиток механізму виведення з ринку фінансових установ.

Встано- влення фонду фінансової перебудови спрямоване на виведення з рин- ку неефективних фінансових установ. Щоб використовувати обмежені ресурси фонду, КФН вимагає, щоб проблемні фінансові установи представили антикризовий план, включаючи розклад фінансових ін’єкцій і/або поглинання, і виконували цей план під наглядом КФН.
Проблемні фінансові установи, які не дотримуються плану, будуть вимушені вийти з ринку.

Згідно з законом “Про встановлення та управління фондом фінан- сової перебудови”, уряд установив механізм створення трастової корпо- рації, щоб полегшити реструктуризацію або ліквідацію низькоякісних активів у банках і, якщо необхідно, вимагати, щоб неплатоспроможні установи припинили діяльність і вийшли з ринку. 22 червня 2005 р. поправка до закону “Про встановлення та управління фондом фінан- сової перебудови” була опублікована, збільшуючи розмір фонду на

110 мільярдів тайванських доларів, щоб гарантувати роботу з декількома неплатоспроможними фінансовими установами, які все ще присутні на

ринку.

Починаючи з 2006 р. КФН направила справи до Центральної корпорації зі страхування депозитів щодо розгляду п’яти проблемних фінансових установ (“Taiсhung Business Bank”, “Hualien Business Bank”, “Chinese Bank”, “China United Trust and Investment Co”, “Bowa Interna- tional Commercial Bank”). У 2007 р. усі ці банки (за винятком “Bowa International Commercial Bank”) було продано на ринку. Усього до цього часу КФН мала справу з 52 проблемними фінансовими установами.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Розвиток механізму виведення з ринку фінансових установ.: