<<
>>

Розвиток механізму страхування депозитів.

Для того, щоб під-

тримувати фінансову стабільність і підсилювати контроль за ризиками,

18 січня 2007 р. була прийнята поправка до закону “Про страхуван- ня депозитів”. Поправка гарантує, що проблемні фінансові установи розглядаються своєчасно та ефективно.

Головні поправки до закону включають:

• заходи щодо підсилення системи фінансової підтримки, що зосере-

джені на механізмі страхування депозитів;

• шляхи підтримки механізму управління ризиками;

• засоби управління системними ризиками;

• умови для поповнення страхового резервного фонду;

• поділ спеціального резерву страхової компенсації на загальний спеціальний резерв страхової компенсації та сільськогосподарський спеціальний резерв страхової компенсації;

• налагодження існуючої системи обов’язкового страхування.

Для того, щоб ефективніше виконувати поправку до правил стра- хування депозитів і відповідну постанову, КФН також затвердила “Принципи виконання правил страхування депозитів” 11 грудня 2007 р.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Розвиток механізму страхування депозитів.: