<<
>>

Розголошення інформації.

Для того, щоб поліпшити якість інфор-

мації, яка розголошується фінансовими установами, і наблизити прин-

ципи бухгалтерського обліку Тайваню до міжнародних стандартів,

28 червня 2007 р.

переглянуто “Правила управління підготовкою фінан- сових звітів публічними банками” і “Правила управління підготовкою фінансових звітів фінансовими холдинговими компаніями”.

Окрім того, щоб сприяти корпоративному управлінню та досягти більшої прозорості щодо винагороди директорів, аудиторів, президентів і віце-президентів банків і фінансових компаній, 11 квітня 2007 р. КФН переглянула “Правила управління інформацією, що опублікована в річних звітах банків” і “Правила управління інформацією, що опублі- кована в річних звітах фінансових холдингових компаній”.

КФН і далі сприятиме розвитку реформи фінансового сектора з

метою створення прозорого, ефективного та конкурентноздатного фінансового середовища в Тайвані, підсилюючи глобальну конкуренто- спроможність національної фінансової системи. На нашу думку, Тай- вань може стати центром фінансових послуг Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Розголошення інформації.: