<<
>>

Резервні вимоги.

Фінансові установи, які отримують депозити і на-

дають кредити, тобто депозитні установи, мають відповідати резервним

вимогам. Сюди входять місцеві банки, місцеві відділення іноземних банків, банки середнього бізнесу, асоціації кредитного кооперативу, кредитні відділи фермерів, асоціації рибалок і поштова ощадна установа.

Раціональність встановлення резервних вимог полягає в тому, що

вони забезпечують гарантію безпеки депозитів клієнтів у фінансових установах і ліквідність фінансової системи.

Коли фінансові установи мають проблеми з ліквідністю, вони можуть звернутися за тимчасовим фінансуванням, використовуючи резерви, що утримуються в ЦБК, як додаткові. По-друге, регулювання необхідних резервних співвідношень різних видів депозитів є одним зі шляхів, який ЦБК може використову- вати, щоб досягти цілей грошово-кредитної політики, тому що необхідні резервні співвідношення можуть вплинути на здатність фінансових установ кредитувати економіку.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Резервні вимоги.: