<<
>>

3.6. РЕФОРМА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТАЙВАНЮ

Досвід азійської фінансової кризи, яка почалася в Таїланді в липні

1997 р., показав, що наявність ефективної банківської системи – ключо- вий чинник забезпечення економічного зростання. У тайванській банків- ській системі спостерігалася недостатня прозорість та існували недоліки в банківському нагляді. У результаті знижувався ефект від контролю з боку ЦБК, збільшувалася частка неповернутих позик і “проблемних” активів.

Для того щоб мати ефективну фінансову систему, яка відіграє важливу роль у задоволенні потреб промисловості та забезпеченні економічного розвитку, фінансові реформи мають гарантувати ефектив- ну діяльність фінансової системи. Метою фінансових реформ останніх років у Тайвані є:

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 3.6. РЕФОРМА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТАЙВАНЮ: